Dobrovoľná požiarna ochrana - okresný výbor Poprad